Droga Opole – Niemodlin będzie rozbudowana

Po tym jak Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycyjny dla rozbudowy drogi krajowej nr 46, ogłoszono przetarg na opracowaniem dokumentacji projektowej.  

Opolski odcinek drogi krajowej nr 46 – jako tranzytowy – jest najbardziej obciążony ruchem w regionie, a do tego należy do najniebezpieczniejszych. Dlatego opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do dużej przebudowy, która ma być prowadzona w latach 2026-2028. W efekcie powstanie trasa dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd, w tym do autostrady A4.

Chodzi o odcinek od końca budowanej obwodnicy Niemodlina, przez Dąbrowę do granic Opola. Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach o łącznej długości 8,25 km wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych.

Na odcinku Niemodlin – Dąbrowa o długości ok. 3,5 km przewiduje się także budowę dwóch nowych wiaduktów nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód polegającą na dostosowaniu go do planowanego przekroju dwujezdniowej „krajówki”.

Z kolei pomiędzy Dąbrowa a Opolem (ok. 4,75 km) przewiduje się budowę drugiego wiaduktu nad torami PKP, rozbudowę skrzyżowania w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowę skrzyżowania wraz ze ścieżką rowerową oraz rozbudowę dróg gminnych w szczególności ulicy Polnej.

Są już znane firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji projektowej dla obu odcinków, a komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny dla poszczególnych zadań.

Fot. www.gddkia.gov.pl