Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba, która co roku zbiera duże żniwa. Człowiek staje się coraz bardziej obojętny na otaczającą rzeczywistość. Oddala się od bliskich. Przestają go interesować codzienne problemy.

Depresja jest chorobą, tak samo jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Może dotknąć każdego. Szacuje się, że w Polsce nawet 1,5 mln osób zmaga się z tym schorzeniem. Pandemia COVID-19 tylko pogłębia to zjawisko. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja, jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie.

Pomoc w zakresie profilaktyki i leczenia depresji realizuje w Opolu między innymi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy 116. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W mieście realizowany jest Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Ponadto opracowywany jest co roku poradnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu, który oprócz wersji papierowej dostępny jest również dostępny jest również w wersji PDF na stronie www.opole.pl w zakładce: Miasto – Dla mieszkańców – Zdrowie.

Obecnie został ogłoszony otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem psychicznym  na „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia  psychicznego i fizycznego  w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”.

W jego ramach planowane są wsparcie psychologiczne dla uczniów, jak i wsparcie terapeutyczne dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności. Dostępne ma być też poradnictwo telefoniczne i/lub on-line jako przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej poprzez wsparcie psychologiczne, informacyjne skierowane do sprofilowanej grupy odbiorców. 

Opole włączyło się również w ogólnopolską kampanię profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021“. Hasło tegorocznej kampanii to  „W poszukiwaniu szczęścia“. Skierowana jest ona do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz rodziców. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na szczęście, jako stan, który może pojawić się w różnych aktywnościach życia codziennego. 

Kampania skupiająca się na budowaniu kompetencji, rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym. Natomiast dla rodziców stanowi kompendium wiedzy, jak radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa.