Krew ozdrowieńców potrzebna od zaraz

W województwie opolskim mamy 927 osób, które pokonały koronawirusa. Jak dotąd osoczem podzieliło się 31 ozdrowieńców. Potrzeba znacznie więcej, bo zachorowań przybywa. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wśród nich jest 732 osób z województwa opolskiego.

Z osocza ozdrowieńców produkowane są preparaty, które pomagają walczyć z wirusem. Dzięki 31 osobom, które oddały osocze w Opolskim Ośrodku Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowane zostały 93 preparaty, które mogą uratować życie. Na jak długo wystarczy taki zapas – trudno wypowiedzieć. Wszystko wskazuje jednak na to, że z pandemia się nie wycofuje. Osocze każdego, kto pokonał koronawirusa wspomaga leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Wszystko dzięki przeciwciałom, które wytwarzają się w organizmie. Jeden dawca może uratować nawet trzy osoby!

– Lekarze podkreślają, że stosowanie osocza ozdrowieńców, zawierającego przeciwciała, przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu chorych na Covid-19 z objawami zagrażającymi życiu. Terapia polega na przetoczeniu osocza rekonwalescentów osobie chorej, co blokuje lub hamuje rozwój wirusów – słyszymy w Regionalnym Centrum Krwiodawsta i Krwiolecznictwa w Opolu.

Pobieranie osocza nie różni się znacznie od pobrania krwi. Trzeba też spełnić te same wymagania. Dawcami mogą zostać osoby, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji. Ozdrowieniec nie może być jednak osobą ciężko chorującą, ani mieć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wykonywanej żadnej operacji, bądź zabiegu endoskopowego.

Osoby, które w przeszłości otrzymywały przetoczenia krwi lub jej składników oraz kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze. Przed donacją osocza muszą zostać też pobranie próbki krwi i oznaczenia przeciwciał do antygenów HLA. Od jednej osoby pobiera się 650 ml osocza, które następnie poddaje się napromieniowaniu, redukcji patogenów oraz badaniu pod kątem poziomu przeciwciał. W kolejnym etapie dzieli się je na porcje oraz zamraża.

Każdemu, kto zdecyduje się oddać osocze jako ozdrowieniec, przysługują takie same zasady i przywileje, jak dawcom krwi. Oznacza to, że po oddaniu osocza mamy prawo do dnia wolnego od pracy i nauki.

Zachęcamy do kontaktu z opolskim RCKiK – tel.: 77 44 13 803, 77 44 13 810. E-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl