Opole przystosuje budynek dla uczniów szkoły specjalnej

Opole poszerza ofertę dla niepełnosprawnych dzieci. Przystosuje nowy budynek dla potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powstanie m.in. winda i nowe sale dydaktyczne. 

Do szkoły specjalnej w Opolu uczęszcza około 200 uczniów z niepełnosprawnościami. Wielu dojeżdża z całego powiatu opolskiego. Aby umożliwić im dalszą edukację i podnieść jej standard miasto za ok. 2,5 mln zł dostosuje do ich potrzeb budynek Zespołu Placówek Oświatowych przy ulicy Torowej. Miasto zdobyło na tę adaptację dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 

Zestawienie robót do wykonania obejmuje szereg prac budowlano-montażowych. Niezbędna jest budowa windy, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oświetleniowej oraz elektrycznej. Niezbędna jest przebudowa zaplecza sali gimnastycznej oraz sanitariów dla osób niepełnosprawnych i personelu. Konieczne jest też dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, malowane sal dydaktycznych oraz korytarzy. Prace mają potrwać do września 2021 roku. 

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu jest jedyną placówką w powiecie opolskim, która zajmuje się uczniami z każdą niepełnosprawnością intelektualną. Dla ogromnej większości dzieci i młodzieży nie ma alternatywnej ścieżki kształcenia. Uczęszczających do szkoły 200 dzieci uczy się w 40 – maksymalnie czteroosobowych klasach. Zatrudnionych jest też 124 pracowników.