Opole przyznaje nagrody za kulturalne osiągnięcia

To już 24. raz, kiedy Prezydent Opola w oparciu o propozycje przedstawione przez powoływaną Kapitułę przyznaje nagrody w Dziedzinie Kultury. Mają one na celu popularyzowanie działalności twórczej w dziedzinie kultury związanej ściśle ze stolicą regionu.

W tym roku nagrody będzie można zdobyć w siedmiu kategoriach: za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą, dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, za debiut kulturalny roku, za wydarzenie kulturalne w mieście, za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr oraz w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola.

Laureatami nagród w kulturze są już m.in. Jerzy Stemplewski czy Aleksander Sowa. W tym roku wiele działań kulturalnych jest wstrzymanych przez koronawirusa, lecz społecznicy mimo to skutecznie próbowali promować Opole. Organizatorzy konkursu podkreślają, że właśnie takie osoby zasługują na wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie nagród można składać do 30 września w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola przy ulicy Żeromskiego 3.

Na zdjęciu laureaci ubiegłorocznej edycji.