Ponownie działają wzbudzane przejścia dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu podjął decyzję o uruchomieniu wzbudzanych przejść dla pieszych w mieście. 

W pierwszej kolejności włączone zostały przyciski w pobliżu szkół oraz przedszkoli, które od kilku dni prowadzą zajęcia opiekuńcze. Decyzja o ich włączeniu zapadła m.in. na prośbę dyrektorów tych placówek.

Uruchomienie wzbudzanych przejść dla pieszych związane jest także z coraz szerszym odmrażaniem gałęzi życia, a co za tym idzie – większych potoków pieszych na ulicach Opola.