Rada Miasta uchwaliła zmianę stawki podatku od nieruchomości

Rada Miasta Opola zgodziła się na regulację stawek podatku. Od 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości.

Osiemnastu radnych zagłosowało za zmianą, co oznacza, że od nowego roku zmienią się stawki i podwyższone zostaną o wartość zbliżoną do wartości inflacji. Łącznie średnio o ok. 4 proc. Dla przykładu dla lokali mieszkalnych stawka podatku zmieni się z 0,79 zł w 2020 r. na 0,82 zł w 2021 r. Zatem posiadacze lokum o powierzchni 50 m kw. zapłacą więcej o 1,50zł. W odniesieniu do powierzchni gruntu stawka wzrośnie o 1 grosz (z 0,37 zł na 0,38 zł). Dla gruntu o powierzchni 30 m kw. różnica w zapłaconym podatku wynosić będzie 30 groszy. Podsumowując, kwota podatku do zapłacenia zmieni się z 50,60 zł na 52,40 zł czyli wzrośnie o 1,80 zł.

W przypadku domu wolnostojącego o powierzchni 150 m kw. różnica w zapłaconym podatku wynosić będzie 4,50 zł, ( jest 118,50 zł w 2020 r., będzie 123,00 zł w 2021 r.) a łącznie z powierzchnią gruntu (jest 259,00 w 2020 r. będzie 266,00 w 2021r.) różnica w zapłaconym podatku w 2021 wynosić będzie 11,50 zł w stosunku do 2020r.

Jak argumentuje Ratusz, zmiana jest konieczna w związku ze wzrostem inflacji, która odbija się też na budżecie miasta. Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która znacznie uszczupliła miejską kasę, wpływa na konstruowanie budżetu na 2021 rok. Regulacja ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej miasta. Za regulacją stawek podatku było 18 radnych, przeciw było 7.