Rozdzielono pozostałą pulę pieniędzy Budżetu Obywatelskiego 2021

Jest decyzja o uzupełnieniu zwycięskiej listy projektów Budżetu Obywatelskiego. Została podzielona pula pieniędzy nierozdysponowanych w głosowaniu mieszkańców.

Opolanie zdecydowali o wyborze 16 projektów, które w najbliższym czasie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. To projekty na łączną kwotę 4 082 000 zł. Po głosowaniu mieszkańców pozostała pula nierozdysponowanych środków wielkości 1 868 000 złotych. Kwota ta zostanie w puli Budżetu Obywatelskiego i zrealizowane zostaną z niej kolejne projekty z listy, które nie miały wystarczającej liczby głosów mieszkańców. To inwestycje, które mają charakter okołomiejski.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego o przeznaczeniu tej kwoty decyduje prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami i możliwości finansowe budżetu Miasta. W ramach projektów zakwalifikowanych do realizacji z listy rezerwowej wykonane zostaną m.in. ścieżki rowerowe uzupełniające obecną infrastrukturę. Ścieżka powstanie m.in. na ul. Wrocławskiej za kwotę 618 000 zł. Infrastruktura rowerowa powstanie także w innych rejonach miasta, w sumie za kwotę 1 mln zł. Poza tym, decyzją prezydenta, pieniądze przeznaczone będą także na działania miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schronisko zostanie wsparte kwotą 250 tys. zł. W ramach projektu „Podaj łapę” w schronisku zamontowane zostaną odnawialne źródła energii i instalacja do wykorzystania wody deszczowej. Powyższe projekty uzupełniają listę zadań wyłonionych przez mieszkańców w tegorocznej edycji BO. Realizowane mają być w 2021 r.