Sprawdź jak zapisać dziecko do przedszkola i szkoły

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 zostały ustalone.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy rekrutacji do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i średnich. Kryteria przyjęć pozostają bez zmian. Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/opole. Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 22 marca do 2 kwietnia 2021 r.

W przypadku zapisów do klasy I szkoły podstawowej – dzieci przyjmowane są na podstawie zgłoszenia (w przypadku szkoły obwodowej) i wniosku (w przypadku dzieci spoza rejonu danej szkoły). Wypełnione dokumenty wraz z oświadczeniem, należy złożyć w wybranej szkole w dniach od 8 lutego do 23 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowych informacji i dokumentów można szukać na stronie www.opole.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-przedszkolioraz www.opole.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-publicznych-szkol-podstawowych. 

Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe to pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się 17 maja i potrwa do 31 maja. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z ofertą kształcenia w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, jak również z ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Oferta kształcenia w szkołach dla młodzieży obowiązywać będzie w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów klas I ww. szkół, które prowadzone będzie przy pomocy systemu informatycznego (adres strony, na której będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne, zostanie podany w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje: www.opole.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych