Sytuacja na Odrze w Opolu zdaje się stabilizować

Przez miasto przechodzi fala kulminacyjna, która powinna między 10.00, a 12.00 wynieść około 585 cm. Jest ona mocno wypłaszczona w stosunku do prognozowanej.

To efekt zrzutu wody do zbiornika Racibórz oraz brak opadów po stronie czeskiej i polskiej. W ciągu ostatnich godzin prace służb zabezpieczających miasto, czyli Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i strażaków skupione były na zabezpieczeniu przepustów w dzielnicy Wróblin.

Pracowało tam kilkadziesiąt osób. Udało się zabezpieczyć trzy przepusty, które zasypano a zużyto do tego celu ponad 150 ton piasku. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa i zagrożenia w ruchu przy obwodnicy Czarnowąsów. Dodatkowo przeniesiono tam pompę wysokiej wydajności, która pracowała przy ulicy Krapkowickiej.