W opolskiej noclegowni przerwano kwarantannę

U mężczyzny, który ubiegłej nocy trafił do noclegowni podejrzewano zarażenie koronawirusem. Trafił w związku z tym do szpitala, gdzie przeprowadzono testy. Ich wynik był negatywny.

W środę mężczyzna pochodzący z Ukrainy został przywieziony do noclegowni w stanie nietrzeźwym. W nocy wezwane zostało do niego pogotowie w związku z wysoką gorączką i decyzją lekarza mężczyznę zabrano na oddział zakaźny.

Kwarantanną została objęta cała noclegownia, wraz z pracującym personelem. Przeszło 60 osób czekało do wieczora na wyniki testów, które dały wynik negatywny. W związku z tym kwarantannę przerwano.