Wzrosną opłaty za odbiór śmieci w Opolu

Po zmianach w prawie przyjętych przez Sejm miasto musi podnieść stawki opłaty za odpady od mieszkańców. Spadną za to stawki od firm, bo parlament zobowiązał je wszystkie do segregacji odpadów, co oznacza niższe stawki opłat.

Różnicę w kosztach poniosą mieszkańcy, gdyż system zgodnie z ustawą musi być finansowany przez wytwarzających odpady. Rząd co prawda zapowiadał kilka miesięcy temu wycofanie się z tych zmian, ale niestety skończyło się na zapowiedziach.

Do tej pory stawki opłat były niższe niż w podobnych miastach w Polsce. Teraz będą na średnim poziomie w kraju. Drożej za opłaty płaci się m. in. w Rzeszowie (32 zł), Częstochowie (29 zł) czy Łowiczu (30 zł). W Gogolinie mieszkańcy płacą natomiast 27 zł od osoby.

Aby minimalizować wpływ wzrostu na rodziny, miasto utrzyma dotychczasowe zniżki dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzi też na początku przyszłego roku częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców, którzy spełniają kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wzrost opłat za śmieci bierze się z kilku powodów. Po pierwsze brakuje krajowej strategii w tym względzie i dochodzi do częstych zmian przepisów. Rosną też koszty systemu – coraz wyższa płaca minimalna, ceny zagospodarowania odpadów czy ceny prądu. Na dodatek coraz więcej kupujemy i wytwarzamy, więc przy tym powstaje więcej odpadów. Stosunkowo słabo je też segregujemy. Koszty całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosły z 27 mln zł w 2017 r. do 43 mln zł w 2021 r.

Jeżeli chodzi o właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorcy, szkoły, urzędy, sklepy, itp.) opłata za pojemnik przeznaczony na segregowane odpady komunalne wynosić będzie odpowiednio np. 3,15 zł za pojemnik 60-litrowy, 6,30 zł za 120-litrowy czy 12,60 za 240-litrowy.

Mając na uwadze fakt, że środki z opłaty muszą pokrywać w całości koszty systemu, zaproponowane zostaną opłaty w wysokości 28 zł miesięcznie za osobę – jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane.