Znamy wyniki Konkursu im. Jana Całki

W Opolu już pod raz piaty zostali nagrodzeni społecznicy oraz organizacje pozarządowe, aktywnie działające na rzecz Miasta i jego mieszkańców. W tym roku podczas gali podsumowującej konkurs pierwszy raz nagroda była wręczana podwójnie, czyli za edycje 2019 oraz 2020.

Nagroda jest formą upamiętnienia zmarłego w 2016 roku Jana Całka, działacza Solidarności, aktywnego obywatela Miasta i pracownika Urzędu Miasta Opola, który w ostatnich latach swojej pracy zawodowej odpowiadał za współpracę i rozwój działalności organizacji pozarządowych w Opolu. W tym roku podczas gali podsumowującej konkurs pierwszy raz nagroda była wręczana podwójnie, czyli za edycje 2019 oraz 2020.

Czas pandemii bardzo mocno ograniczył społeczne kontakty, dlatego dopiero teraz można było spotkać się z laureatami i wyróżnionymi z 2019 roku. Już ich znamy ponieważ wyniki ogłoszone zostały w formie on line jesienią ubiegłego roku. Jednak nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania i uścisku dłoni.

W studenckim Centrum Kultury przy Uniwersytecie Opolskim, spotkali się niezwykle wrażliwi, aktywni i zaangażowani w sprawy Miasta mieszkańcy.

Z rąk prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Sowady, odebrali nagrody, statuetki i dyplomy.

Kategoria Lider Społeczny Roku 2019:

 • Halina Łubniewska – laureatka
 • Ś. P. Danuta Sokołowska – wyróżniona
 • Agnieszka Bakowska – wyróżniona
 • Danuta Pilipczuk – wyróżniona
 • Czesław Smyk – wyróżniony

Kategoria Pożytek Roku 2019:

 • Placówka wsparcia dziennego świetlica środowiskowa NARNIA – laureat
 • Stowarzyszenia Quisisana za Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie wyróżnienie
 • Stowarzyszenia Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „Nadzieja” za Wsparcie osób oraz instytucji działających w obszarze bezdomności, ubóstwa oraz wykluczenia wyróżnienie
 • Polskiego Związku Głuchych- Oddział Opolski za Asystent Osobisty Osoby Niesłyszącej i tłumacz języka migowego on-line – wyróżnienie
 • Stowarzyszenia Bieg Opolski za Atlantis Bieg Opolski – wyróżnienie.

Wszyscy czekaliśmy na ogłoszenie wyników w aktualnej edycji konkursu, w której nagradzamy działania obywatelskie za rok 2020. Wśród zgłoszeń, ciekawe projekty, zaangażowane osoby:

Kategoria Lider Społeczny Roku 2020  zgłoszenia:

 • Anna Korwin-Piotrowska
 • Szczepan Iwanicki
 • Joanna Rostropowicz
 • Piotr Koziol
 • Małgorzata Warsitz
 • Beata Orel
 • Maria Przebindowska
 • Anna Pobóg-Lenartowicz
 • Kinga Ślusarczyk
 • Dawid Zelek
 • Krzysztof Danków
 • Kacper Lubiewski
 • Danuta Sokołowska

Kategoria Pożytek Roku 2020 zgłoszenia:

 • Darmowe konsultacje dla dzieci „Zdrowy kręgosłupek”  – Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
 • Pomoc w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Fundacja Rozwoju Edukacji
  Empatycznej FREE
 • Strajk kobiet w Opolu – Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Spotkania ze sztuką -Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
 • Opole Songswriters Festival 2020 – Stowarzyszenie Kulturalne Opole
 • Trening biegowy na Wyspie Bolko na 100 km – Inicjatywa Masz Jaja Idź Na Badania
 • Opole solidarne z Białorusią – Fundacja im. Romana Kirsteina
 • Akcja „Zupa w Opolu” – Fundacja Zupa w Opolu

Kapituła konkursowa z Prezydentem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim na czele wskazała po 5 wyróżnień w każdej kategorii.

Kategoria Lider Społeczny Roku 2020:

Laureatka głównej nagrody:

 • Anna Korwin-Piotrowska – Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz przestrzegania Konstytucji RP, ochrony praw i wolności obywatelskich oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Sędziów Themis. Sędzia z dwudziestoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach cywilnych, pracowniczych oraz gospodarczych. W latach 2003-2009 prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Ceniony wykładowca akademicki. Silnie zaangażowana w propagowanie idei mediacji, obecnie pełni funkcję koordynatora ds. mediacji Sądu Okręgowego w Opolu. Tworzy praktyczne podstawy dla funkcjonowania mediacji na terenie Opola i Opolszczyzny.

Wyróżnienia:

 • Szczepan Iwanicki – Ratownik Medyczny oraz Instruktor Ratownictwa Wodnego. Charytatywnie prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego. Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Opolu. Napisał oraz prowadził projekty „Wykwalifikowany Strażak Ochotnik w wodzie”, „Orlen dla strażaków”, dzięki realizacji których pozyskano sprzęt wspierający/ułatwiający prowadzenie szkoleń oraz działań ratowniczych. Angażował się społecznie prowadząc oraz biorąc udział w kampaniach takich jak: „Pływam bez promili”, „Strażacy Medykom”, „Murem za Medykiem.
 • Maria Przebindowska  – Czynna działaczka, całe dorosłe życie zaangażowana społecznie. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pierwszy kierownik Domu Dziennego Pobytu „Magda Maria”, czynnie zaangażowana w odbudowę domu po powodzi w 1997r. Obecnie jej działalność społeczna skupia się głównie wokół działań Towarzystwa Przyjaciół Opola oraz Zespołu Wokalno-Instrumentalnego CAMERTON, którym kieruje i dyryguje. Pomysłodawczyni i realizatorka konkursu fotografii Opolan „Ja mam 20 lat”. Nawiązuje współpracę ze studentami pochodzącymi z innych krajów, tj. Chin, Tunezji, Egiptu, Czech, Ukrainy, Turcji, Maroka, Kuby, Francji, Włoch, Tajwanu, USA i wdraża ich w działania Towarzystwa Przyjaciół Opola na rzecz Miasta Opola.
 • Krzysztof Danków – Założyciel Stowarzyszenia „Masz Jaja Idź na Badania”. Promuje regularną profilaktykę badań w szczególności wśród mężczyzn. Zachęca mieszkańców Opola do aktywności fizycznej oraz promuje zdrowy styl życia. Prowadzi prelekcje zachęcające do profilaktyki i zdrowego stylu życia. Łamie powszechne tabu dotyczące chorób nowotworowych u mężczyzn. Pokazuje swoją postawą, że po chorobie nowotworowej można normalnie żyć, spełniać marzenia i być aktywnym fizycznie. Organizuje pikniki edukacyjne, bierze udział w akcjach charytatywnych, pomaga dzieciom z domu dziecka, współpracuje z opolskimi Amazonkami oraz innymi regionalnymi organizacjami. Poprzez swoja inicjatywę Masz Jaja Idź na Badania przyczynił się do zatrudnienia  2 lekarzy urologów w Opolskim Centrum Onkologii 
 • Kacper Lubiewski – Stworzył w Opolu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Od tego czasu stale inicjuje wydarzenia i angażuje młodzież w działania na rzecz klimatu. W roku 2020 razem z MSK zorganizował w Miejscu X wymianę ubrań, zaznaczając temat odpadów tekstylnych i ich wpływu na środowisko. Zorganizował protest pod Kuratorium Oświaty w Opolu, który miał na celu odniesienie się przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wprowadzenia edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia. Przyczynił się do powstania Muralu na
  ul. Oleskiej symbolizującego uciekający czas do podjęcia zmian w zakresie troski o klimat, Współorganizował „Spacer dla Przyszłości”, który pokazywał zależność między prawami kobiet, a kryzysem klimatycznym, ponadto – przeprowadził warsztaty on-line na temat polityki klimatycznej Polski i Niemiec. Zaangażował się również w lokalną akcję upamiętnienia postulatów sierpniowych.

Kategoria Pożytek Roku 2020

Laureat głównej nagrody

 • Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE – Zadanie realizowane przez Fundację FREE. W projekcie wzięło udział 40 dzieci, w wieku od 7-14 lat, w tym dzieci niepełnosprawne, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci z rodzin adopcyjnych, dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, dzieci w trakcie specjalistycznej diagnostyki, Ich rodzice i rodziny ok. 80 osób.
  W ramach zadania Fundacja FREE, tworzy stopniowo własną bazę metod i materiałów edukacyjnych oraz kreuje własną innowację społeczną, której celem jest rozwijanie zdolności dzieci i związanych z nimi możliwościami, wykorzystanie ich do nabywania innych kompetencji, nowej wiedzy i umiejętności, czyli realizacja celów dydaktycznych z uwzględnieniem mocnych stron dziecka. Celem długoterminowym jest znalezienie drogi do samodzielnego życia i wyuczenia się przez dziecko zawodu, ku któremu ma ono predyspozycje.

Wyróżnienia

 • Strajk Kobiet w Opolu – W ramach zadania odbyło się w Opolu kilkanaście protestów, spacerów, akcji internetowych, spotkań online, z których największe wydarzenie spacer przez całe miasto 28 października 2020 r. zgromadziło kilka tysięcy osób. To największy dotychczasowy protest w obronie praw kobiet, jaki odbył się w najnowszej historii Opola. Pozostałe wydarzenia związane z protestem gromadziły w 2020 roku od kilkudziesięciu do kilkuset osób decydujących się na udział w wydarzeniach w przestrzeni miejskiej, a także tysiące Opolanek i Opolan, którzy przyłączali się do strajkujących kobiet w innej formie, umieszczając identyfikację protestu w samochodzie, w mediach społecznościowych lub w oknach domów. Protesty były też niespotykanie szeroko relacjonowane przez lokalne i krajowe media, co jeszcze dodatkowo powiększyło ich zasięg oddziaływania.
 • Opole solidarne z Białorusią – Podczas wydarzenia, najmłodsi mieszkańcy miasta uczestniczyli w tworzeniu „wstążki dobrych myśli”, wypełniając rozłożoną na Rynku, kilkunastometrową belkę papieru kolorowymi malunkami oraz życzenia wolności dla białoruskich dzieci. Dla opolan przygotowano również planszę do wpisywania słów poparcia dla Białorusinów. Na miejscu czekała także ramka, w której mieszkańcy mogli się sfotografować, a zdjęcie umieścić na profilu społecznościowym. Wieczorem, podczas finału akcji została wyświetlona poruszająca wypowiedź Andżeliki Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi, która opowiadała o bardzo trudnej sytuacji, jaka nastała na Białorusi. Zwieńczeniem happeningu była olbrzymich rozmiarów projekcja multimedialna połączona z animacją prezentującą hasła wolnościowe oraz wyrazy wsparcia dla Białorusinów, wyświetlone na ścianie opolskiego ratusza.
 • Darmowe konsultacje dla dzieci „Zdrowy kręgosłupek – Zadanie realizowane przez Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie skorzystały 52 osoby. Były to darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne, które pomogły we wczesnym zdiagnozowaniu wad postawy i skolioz wśród opolskich przedszkolaków oraz dobraniu odpowiednich ćwiczeń. Zadanie pozwoliło na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie, co ma na celu zapobieganie dalszym negatywnym skutkom wadliwej postawy i chodu. W efekcie rodzice i dzieci otrzymali szereg informacji dotyczących prewencji zdrowia i zapobiegania wadom postawy i skoliozom w formie zrozumiałego instruktażu.
 • Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu –  Zadania realizowane przez OSP ORW w Opolu, w ramach którego odbyły się dystrybucja środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych. Ponadto – zakupiono sprzęt medyczny dzięki zbiórce publicznej dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, rozwożono maseczki dla seniorów, dystrybuowano środki dezynfekcyjne i  środki ochrony indywidualnej do placówek oświatowych. Kolejnym istotnym zadaniem było pozyskanie sprzętu AGD, a następnie przekazanie go do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego; odtwarzano komunikaty głosowe informujące mieszkańców Opola o stanie epidemii (przy użyciu łodzi i samochodu).
  Strażacy wsparli również Kampanię Murem za Medykiem, Strażacy Medykom, Siedź w domu.

Laureaci poprzednich edycji:

2016 rok:

 • „Lider Społeczny Roku 2016” – Maria Markuszewska
 • „Pożytek Roku 2016” Miejsce X – Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK

2017 rok:

 • „Lider Społeczny Roku 2017”  – Anna Chodakowska
 • „Pożytek Roku 2017”  – Wigilia dla Samotnych  –  Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” .

Za 2018

 • „Lider Społeczny Roku 2018” – Alicja Stelmaszczyk
 • „Pożytek Roku 2018” – Festiwal Książki Opole – Fundacja Fabryka Inspiracji

Serdecznie dziękujemy przede wszystkim osobom, organizacjom, instytucji i radom dzielnic, zgłaszającym kandydatury do konkursu. To Państwo dbacie aby nawet najbardziej skromny człowiek wnoszący ogrom pracy w życie miasta mógł być nagrodzony i przedstawiony szerszej publiczności w konkursie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wyróżnionym, laureatom. Swoimi działaniami sprawiacie Państwo, że Opole z roku na rok rozwija się obywatelsko, rozwija się dialog i współpraca. Dzięki Państwa działalności dzieje się coś jeszcze, coś bardzo ważnego i pożądanego. Swoja postawą, czynem dajecie przykład, niezwykle wartościowy przykład dla innych jak można działać wykraczając poza ramy pracy zawodowej. Dziękujemy i życzymy zdrowia i sukcesów w codziennej działalności.