15 nowych rekrutów i rekrutek w KWP Opole

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się ślubowanie 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Zanim trafią do służby, odbędą przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności.

Ślubowanie odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Bartłomiej Burniak. Pogratulował on policjantkom i policjantom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji. Zwrócił też uwagę na fakt, że nie można dobrze wykonywać obowiązków policjanta bez zrozumienia i wsparcia ze strony bliskich, którego niewątpliwie policjant w służbie potrzebuje.

Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Nowi mundurowi po sześciomiesięcznym przeszkoleniu w Szkole Policji w Katowicach dołączą do swoich kolegów i koleżanek w jednostkach całego garnizonu opolskiego.