16 Mobilnych Laboratoriów Przyszłości ruszyło w Polskę

Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej to jedna z konsekwencji epidemii COVID-19.Dlatego zmiany w zakresie adaptacji nowych technologii zachodziły nie tylko w obszarze gospodarki, ale również w sektorze oświaty. Unowocześnianie polskich szkół odbywa się w tempie dotąd niespotykanym.

Za kwotę jednego miliarda złotych 99% szkół podstawowych wyposażonych zostało w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny. To kluczowy element szeroko zakrojonej cyfrowej transformacji polskiej szkoły, którego budżet potwierdza znaczenie, jakie rząd przypisuje temu obszarowi – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas inauguracji Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

Podkreślając znaczenie sektora oświaty, szef MEiN wskazał również na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach Polskiego Ładu: – To kwota ponad 5 miliardów złotych, zaś sama informatyzacja polskich szkół to kolejne zainwestowane kilkaset milionów złotych – powiedział minister. Dzięki tym działaniom wszystkie polskie szkoły są podłączone do szybkiego internetu, czego nie mają dzieci w innych europejskich szkołach.

Jednym z najważniejszych celów „Laboratoriów Przyszłości” jest działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce. Dzięki programowi niemal wszystkie szkoły podstawowe, a także ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały, w ciągu jednego tylko roku, wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny, taki jak drukarki 3D, gogle VR oraz mikrokontrolery, co pozwala uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.

Szkoły, które wyposażone są w sprzęt zakupiony w ramach „Laboratoriów Przyszłości” mogą zgłaszać się do udziału w warsztatach.

16 wyposażonych w nowoczesny sprzęt busów wyrusza na drogi wszystkich województw, by poprzez organizację lekcji pokazowych w szkołach, zwiększyć dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Edukatorzy podczas zajęć będą rozbudzać w uczniach zainteresowanie umiejętnościami, które pozwolą im wykorzystać nowe technologię w sposób zgodny z ich zainteresowaniami. Nie ma znaczenia wielkość miejscowości czy liczebność uczniów danej szkoły. Każda szkoła może zgłosić chęć udziału w warsztatach i zaprosić edukatorów na pokazowe warsztaty, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystywać sprzęt, którym dysponują szkoły, dzięki „Laboratoriom Przyszłości”.

Przez cały rok szkolny 2022/2023 będą odbywały warsztaty dla uczniów i nauczycieli. To rozszerzenie największego w historii polskiej edukacji projektu edukacyjno-technologicznego, wartego ponad miliard złotych.