70 lat Okręgu Opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Wyjątkowa wystawa na Rynku i nie tylko

Od dziś (28.06) można podziwiać wystawę „Na początku był Początek… pierwsze lata Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu”. To jednak nie wszystko, ponieważ jubileuszowe wystawy przygotowano także w Muzeum Śląska Opolskiego oraz w Galerii Pierwsze Piętro.  

Wystawy podsumowują siedem dekad opolskiego środowiska artystów plastyków, które zaczęło się tworzyć tuż po wojnie.

Wówczas do Opola zaczęli przybywać z różnych stron pierwsi artyści: Antoni Mehl z żoną Katarzyną, Stanisław Bober, Władysław Początek, Stanisław Łańcucki, Bronisław Gniazdowski, Józef Szyller. Jednakże aby zawiązały się formalne struktury związku musiało upłynąć prawie dziesięć lat. Dopiero 12 czerwca 1954 roku Zarząd Zespołu Artystów Plastyków Opolszczyzny zwrócił się do Ministra Kultury i Sztuki o zatwierdzenie Zespołu i nadanie mu nazwy „Opolski Zespół Artystów Plastyków”. Nieco ponad dwa miesiące później, 3 września zwrócono się z wnioskiem do Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach o utworzenie w Opolu delegatury. Starania przyniosły efekt i 18 grudnia Zarząd Główny ZPAP podjął uchwałę o powołaniu Oddziału w Opolu. Już z początkiem następnego 1955 roku podczas zebrania wybrano władze nowopowstałego Oddziału liczącego wtedy kilkunastu członków. Prezesem został Władysław Początek, zastępcą Bronisław Gniazdowski a sekretarzem Adam Zbiegieni – mówi Joanna Filipczyk dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Siedziba opolskiego Zarządu mieściła się przy ulicy Ozimskiej 16. W tym samym roku, w marcu, odbył się pierwszy pokaz prac Opolskiego Oddziału ZPAP w Muzeum Śląska Opolskiego. Przez kolejne lata środowisko opolskich artystów wzrastało liczebnie, tak że po 10 latach było już 40 członków Oddziału Opolskiego i można było zabiegać o jego usamodzielnienie. W marcu 1964 roku Zjazd Delegatów ZPAP zatwierdził tą samodzielność przemianowując Oddział na Okręg Opolski Związku Polskich Artystów Plastyków. Pierwsze wybory w samodzielnej strukturze odbyły się już w kwietniu, prezesem ponownie został Władysław Początek, wiceprezesem Jerzy Beski, sekretarzem Antoni Ganczarski, skarbnikiem Marian Nowak.

Jubileusz jest okazją do zaprezentowania opolskiego środowiska plastycznego. Jego dorobek w ujęciu historycznym nakreśli wystawa w gmachu głównym Muzeum Śląska Opolskiego poprzez dzieła malarskie, rzeźbiarskie i graficzne artystów zmarłych oraz żyjących starszego i średniego pokolenia. Ekspozycja w Galerii MŚO przy ulicy Ozimskiej pomyślana został w swobodniejszej konwencji prezentując prace rzadko lub wcale dotąd niepokazywane, czasami zaskakujące, czasami zapomniane. Pokaz prac w siedzibie Okręgu Opolskiego ZPAP ukaże natomiast aktualną twórczość artystów zrzeszonych w Związku – podkreśla Joanna Filipczyk dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Wystawy w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy Małym Rynku i Ozimskiej można oglądać do 24 sierpnia. Natomiast w Galerii Pierwsze Piętro do 6 sierpnia.

 

Najnowsze artykuły