Akcja „Znicz 2021”. Będą zmiany w ruchu drogowym

Na czas Wszystkich Świętych w Opolu miejscowi policjanci rozpoczną akcję „Znicz 2021”, która potrwa do 2 listopada. Ich głównym zadaniem wówczas będzie zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu w rejonach cmentarzy, jak również na głównych ciągach komunikacyjnych miast.

W naszym mieście największe natężenie ruchu kołowego przewidywane jest na ulicach Wrocławskiej, Niemodlińskiej i 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. By zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu konieczna jest zmiana jego organizacji w rejonie cmentarza komunalnego w Opolu przy ul. Cmentarnej. Zmiany wprowadzone zostaną już 30 października od godz. 6 i potrwają do 2 listopada.

W związku z czym:

– płyta przy Cmentarzu Komunalnym w tym roku w całości zostanie wyłączona z ruchu kołowego, będzie odbywał się tam wyłącznie ruch pieszych;

– osoby dojeżdżające do cmentarza mają możliwość pozostawienia pojazdów na parkingu przy centrum handlowym, a także na nowym parkingu w pobliżu osiedla Przylesie, go którego dojazd będzie od strony ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, która będzie ulicą dwukierunkową;

– na parkingu za pętlą autobusową zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz taksówek. Z pozostałej niewielkiej części parkingu będą mogły skorzystać inne osoby dojeżdżające do cmentarza;

– przy ul. Zamiejskiej i Ludowej na czas akcji „ZNICZ 2021” zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (wjazd od strony ul. Zamiejskiej, wyjazd z ul. Ludowej);

– wprowadzenie na czas akcji zakazu skrętu z ul. Domańskiego w ul. Cmentarną, znak nie dotyczyć będzie autobusów MZK w Opolu, oraz służb komunalnych;

– dojazd dla osób odwiedzających groby bliskich, umożliwiony będzie od strony ul. Wrocławskiej, gdzie pojazdy zawracają na rondzie przy stacji paliw, następnie z ul. Wrocławskiej będą kierowane w jednokierunkową drogę na parking w rejonie salonu samochodowego.

 

Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Opolu-Półwsi również na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Domańskiego i ul. Partyzancką, także zmieniona zostanie organizacja ruchu. Zmiana polega na wprowadzeniu zakazu skrętu w lewo z ul. Wrocławskiej w ul. Domańskiego od centrum miasta (kanału Ulgi), aczkolwiek zakaz skrętu w lewo nie będzie dotyczyć autobusów MZK i służb komunalnych (informacja zostaje umieszczona pod znakiem). W razie potrzeby funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu podejmą ręczną regulację ruchem.

Przy cmentarzu na ulicy Zielonej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, z możliwością parkowania pojazdów po jednej stronie jezdni. Wjazd na tę ulicę będzie możliwy od ulicy Kazimierz Wielkiego w kierunku ulicy Szczeszyńskiego.

Przypominamy również o ograniczeniach w ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w dniach 31.10 i 1.11 w godz. 18-22.