Awaria systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców usunięta

Około godziny 12.30 naprawiony został system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców UM Opole. Wcześniej w Wydziale Spraw Obywatelskich nie byli przyjmowani klienci.

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców obejmuje centralną bazę danych i informacji o pojazdach drogowych, jak i ich właścicielach. Ze względu na to, że nie dało się do niego wprowadzić żadnych danych – klienci nie mogli być obsługiwani.

Pracownicy Urzędu od początku awarii dzwonili do umówionych na konkretne godziny klientów, by zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się pod budynkiem urzędu na Płacy Wolności.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Grzegorz Śliwiński podkreślał też, że klienci, którzy nie zostali obsłużeni, mogą liczyć na to w przyspieszonym terminie.