Będzie można zwiększyć liczbę dzieci w placówkach oświatowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało stosowne rozporządzenie dzięki któremu będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozwiązania te są podyktowane włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty.

Tym samym Opole także może zapewnić miejsca dla dzieci uchodźców w naszych szkołach i przedszkolach w nieznacznie powiększonych oddziałach.

Więcej informacji pod linkiem https://bit.ly/3tNMhAo

Jak poinformował prezydent naszego miasta Arkadiusz Wiśniewski niezależnie od tego Opole będzie organizować odrębne grupy, w których zapewniona zostanie opieka i nauka dla tych dzieci. Co ważne w Centrum Wspierania Edukacji działa już np. grupa przedszkolna, a niebawem Młodzieżowym Domu Kultury rozpoczną się stosowne zajęcia.