Będzie prawoskręt na 1 Maja. Miasto wyłoniło wykonawcę

Do przetargu stanęła jedna firma. Przebudowujący pobliski plac przed dworcem opolski BEST – OPOBEL. Umowa ma być podpisana wkrótce.

Propozycja BEST-OPEBEL była droższa niż założył Miejski Zarząd Dróg. Zdecydowano się jednak dołożyć brakujące niecałe 90 tys. zł. Dzięki temu prace będą mogły ruszyć wkrótce i zakończyć jeszcze w tym roku.

Prawoskręt ma powstać wzdłuż placu dworcowego. Zaczynać się będzie przy skrzyżowaniu Krakowskiej z Korfantego i prowadzić do Kołłątaja. Firma, która będzie prowadziła prace ma maksymalnie wykorzystać istniejące elementy infrastruktury, czyli m.in. krawężniki i kostkę, a elementy kolidujące mają być przesunięte.

Według założeń wykonawca ma 9 miesięcy na zaprojektowanie i wykonie prawoskrętu. Jednak wiele wskazuje, że uda się zakończyć prace wraz z przebudową placu przed dworcem.

Najnowsze artykuły