Będzie więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach

18 maja, po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej szalejącą w Polsce i na świecie pandemią, uruchomiono żłobki i przedszkola publiczne w Opolu. Najnowsze wytyczne pozwalają, aby liczba dzieci w opolskich żłobkach i przedszkolach zwiększyła się.

Na 468 miejsc w żłobkach publicznych oraz 1367 miejsc w żłobkach niepublicznych, zgodnie z wymogami sanitarnymi, w Opolu 18 maja uruchomiono 189 miejsc w żłobkach publicznych i 587 w niepublicznych. W przedszkolach uruchomionych zostało wtedy 91 oddziałów w przedszkolach publicznych – zgłoszonych zostało 754 dzieci. Maksymalna ilość miejsc przy uwzględnieniu wytycznych i ograniczeń kadrowych to 1105w przedszkolach.

Aktualizacja wytycznych z 4 czerwca zmniejsza wymagania dotyczące minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali z 4 m2 do 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Pozwala to na udostępnienie większej ilości miejsc. Analiza powierzchni oraz możliwości kadrowych żłobków wykazała, iż łącznie może zostać uruchomionych teraz 297 miejsc w publicznych żłobkach, czyli odmrażamy kolejne 108 miejsc w żłobkach publicznych. Jeżeli chodzi o przedszkola to nowe wytyczne GIS pozwalają na odmrożenie 117 oddziałów w przedszkolach publicznych. Zgłoszonych zostało 1387 dzieci, z czego 1012 dzieci uczęszcza do placówki. Maksymalna ilość miejsc przy uwzględnieniu wytycznych i ograniczeń kadrowych to 1766. O zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach niepublicznych decyduje organ prowadzący.

Przypomnijmy, że ze względu na wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stale zmieniającą się sytuację pandemiczną, opolskie żłobki nie ruszyły w pełnej obsadzie. Dyrektorzy przyjmowali tylko określoną liczbę dzieci, a pierwszeństwo miały maluchy pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów pracujących zdalnie. Samorząd zapewnił maseczki, płyny dezynfekujące itd. Rodzice dzieci, które nie poszły do żłobka nie ponieśli żadnych opłat.

W każdym żłobku wprowadzony został szczególny reżim sanitarny. Rodzice mieli obowiązek podpisania oświadczenia, że biorą odpowiedzialność za posłanie dziecka do żłobka. Opiekunowie musieli podpisać również zgodę na badanie temperatury dzieci, ponieważ wymagane było i jest prowadzenie karty temperatury u dzieci.

Prezydent zaopatrzył żłobki publiczne w środki dezynfekcyjne do ochrony powierzchni i rąk oraz w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy nieprzemakalne itp.

Zakupione i przekazane do żłobków zostały również: „zmgławiacze” czyli zestawy do dezynfekcji powierzchni oraz dozowniki do płynów dezynfekcyjnych  rąk.

Do każdej grupy przypisani są stali opiekunowie. Sale, szatnie, ciągi komunikacyjne oraz place zabaw są na bieżąco dezynfekowane. Dodatkowo sale, w których przebywają dzieci są co godzinę wietrzone, a oczyszczacze powietrza są stale włączone. Z sal usunięto wszystkie przedmioty, dywany i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.

Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone. Dotyczy to np. dostawców czy serwisantów, którzy przebywając na terenie żłobka również muszą zachować środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą zwolnienia z odpłatności za pobyt w żłobku  rodziców, których dzieci  nie zostały objęte opieką ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub gdy rodzic lub opiekun prawny z powodu zagrożenia epidemicznego nie zdecyduje się powierzyć opiekę nad dzieckiem żłobkowi. W takich przypadkach rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni, miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc

 

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły