Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie w Mobilnych Strefach Zdrowia

Ruszył projekt „Zdrowe Życie” poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Latem i jesienią Polacy będą mogli przeprowadzić bezpłatne badania i skorzystać z konsultacji lekarskich w Mobilnych Strefach Zdrowia.

Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo militarne i polityczne to nie wszystko. Niezwykle ważne dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo zdrowotne nasze i naszej rodziny. Obowiązkiem rodziców, dzieci jest to, aby troszczyć się o siebie wzajemnie, ale także o samego siebie, by własnymi siłami dbać o bezpieczeństwo rodziny – mówił podczas inauguracji projektu prezydent Andrzej Duda.

Nowy program zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.

– Obserwacja sytuacji zdrowotnej Polaków pokazała, że potrzebne są zmiany w polityce zdrowotnej państwa. Konieczne jest promowanie badań profilaktycznych – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków. Z badań przesiewowych korzysta zaledwie około 30%. Tymczasem aż 60% zgonów u osób poniżej 75 roku życia można byłoby uniknąć dzięki działaniom profilaktycznym z obszaru zdrowia publicznego (40%) oraz wczesnej diagnostyki i leczenia (20%).