Bezpłatny odbiór liści potrwa do końca listopada

Do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne w Opolu będzie odbierać liście pochodzące z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych. Warunkiem jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Wzorem lat ubiegłych w Opolu trwa akcja odbioru liści. Ma na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w pozbyciu się liści opadających na teren posesji. Zebrane należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady BIO. Po worki z liśćmi podjeżdżać będzie osobny samochód. Wszystko zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów z danej ulicy i posesji.

Decyzja o przeprowadzeniu akcji ma związek ze zgłaszanymi co roku potrzebami mieszkańców i dużą ilością liści zalegającą obecnie na posesjach. Miasto Opole chce też w ten sposób przeciwdziałać zdarzającym się ciągle przypadkom nielegalnego spalania liści w przydomowych ogródkach.

W razie reklamacji dot. odbioru odpadów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych pod nr tel. 77 44-13-237, 77 44-38-732 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl

Najnowsze artykuły