Centrum Wystawienniczo-Kongresowe będzie częścią Zakładu Komunalnego

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu przestanie funkcjonować jako jednostka budżetowa i zostanie włączone do struktur Zakładu Komunalnego. Zmiana nie wpłynie na obsadę kadrową oraz funkcje obiektu.

Przekształcenie CWK w część Zakładu Komunalnego ma pomóc zoptymalizować koszty, które generuje jednostka oraz lepiej wykorzystać potencjał tego miejsca. Oba obiekty dotychczas współpracowały blisko ze sobą.

– Od dwóch lat za oświetlenie miasta odpowiada CWK, a częściowo to zadanie jest realizowane przez ZK. Mamy dwie przyczepy typu agregat oraz ekran ledowy, które wykorzystywane są na imprezach miejskich, ale nie mamy samochodu, którym to możemy przewozić i korzystamy z transportu ZK. Jesteśmy właścicielem domków dla wystawców, ale ZK je przewozi na miejsce. Synergia już zatem zachodzi – wymienia dyrektor CWK, Patryk Stasiak.

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski podkreśla, że zmiany organizacyjne wiążą się z rozwojem i nowymi zadaniami, przed którymi staje Zakład Komunalny.

– Być może budowa nowego stadionu piłkarskiego zostanie powierzona zakładowi. Gdyby posiadał w  swoich strukturach dwa takie obiekty – CWK i stadion – zwiększyłoby to potencjał rozrywkowy, rekreacyjny czy sportowy – tłumaczy.

Istotne znaczenie mają też kwestie podatkowe – Zakład Komunalny najprawdopodobniej nie będzie płacił VAT-u.

– Od inwestycji miasto by taki podatek płaciło, a to oszczędności, które idą w grube miliony. Zakładając, że budowa stadionu to ok. 100 mln zł to  22 proc. to 22 miliony – dodaje prezydent Wiśniewski.

– Większość centrów kongresowych w kraju zmierza w taką stronę, by działać na prawie handlowym. To tworzy nowe możliwości, pozwala na pewne optymalizacje kosztowe, podatkowe, a także działa motywacyjnie. W przypadków jednostek budżetowych jakikolwiek wypracowany przychód jest odprowadzany do budżetu miejskiego, a w spółkach może trafiać na inwestycje, może być wykorzystywany na bieżąco – dodaje wiceprezydent Maciej Wujec.

Załoga zatrudniona w centrum dołączy do kadry Zakładu Komunalnego.

W przyszłości brana jest pod uwagę zmiana nazwy spółki.

Formalna likwidacja CWK jako jednostki budżetowej zostanie poddana głosowaniu Rady Miasta na sesji 30 grudnia.

Najnowsze artykuły