Co z weryfikacją szczepień przez pracodawców? Debatowała komisja zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt ustawy, której nazwa została zmieniona na „projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19”.

Nowe przepisy mówią o tym, że weryfikacja zaszczepienia w pracy ma odbywać się za sprawą okazania dokumentu zaszczepienia – paszportu covidowego, bądź uproszczonego certyfikatu. Ta ustawa ma sprawić, że pracodawca będzie miał realną kontrolę nad ryzykiem wystąpienia koronawirusa w zakładzie pracy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł żądać od klienta okazania certyfikatu o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zaświadczenia o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Osobę, która odmawia okazania powyższych dokumentów traktować się będzie jako osobę niezaszczepioną przeciwko COVID-19, nieposiadającą statusu ozdrowieńca lub nieposiadającą aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – czytamy w uzasadnieniu.

Posłowie przyjęli też poprawki posła Czesława Hoca, w ramach których testy na obecność COVID-19 mają być finansowane ze środków publicznych. W trakcie obrad odrzucono z kolei poprawki Konfederacji, jak i te Lewicy, które miałyby nałożyć obowiązek szczepień na wszystkich Polaków. Nie zaakceptowano również poprawki posłani PiS, która chciała z obowiązku szczepień zwolnić osoby, które wciąż mają przeciwciała. Przypomnijmy, że od 1 marca osoby wykonujące zawody medyczne, farmaceuci, jak i studenci medycyny muszą być w pełni zaszczepieni. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Głosowało 37 posłów – za było 21 posłów, przeciw – 10, a wstrzymało się sześciu.