Coraz chętniej składamy wnioski przez internet

Mieszkańcy powoli odchodzą od typowych wizyt w urzędzie, załatwiając sprawy przez internet. Świetnym przykładem tego jest świadczenie „Dobry Start”, gdzie ponad 90% wniosków złożono elektronicznie.

W tym roku do Miejskiego Centrum Świadczeń wpłynęło już 7467 wniosków, z czego 7040 zostało złożonych elektronicznie. Porównując z zeszłym rokiem, kiedy to na 9578 wniosków przez internet złożono 7810, mamy przykład odchodzenia od osobistych wizyt w urzędzie..

Wnioski w programie „Dobry Start” można składać do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia, oraz bankowości elektronicznej (wnioski elektroniczne), a także osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu lub pocztą (wnioski papierowe).

Przypominamy, że świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego czyli rozpoczęciem nauki w szkole. Świadczenia nie przyznaje się na studentów ani na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września. Złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

Jeżeli w okresie do 30 listopada 2020 r., toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Najnowsze artykuły