Czy i kiedy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY


Współczesny rynek pracy dynamicznie ewoluuje, a pracownicy coraz częściej decydują się na zmianę pracodawcy w poszukiwaniu lepszych warunków lub nowych wyzwań. Jednakże, co w sytuacji gdy po złożeniu wypowiedzenia, zaczynamy zastanawiać się nad pozostaniem w obecnej firmie? Czy jest to możliwe? Jakie są wady i zalety pozostania w firmie po cofnięciu wypowiedzenia?

Rodzaje zakończenia stosunku pracy

Zacznijmy od tego, że w Polsce zakończenie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów, w zależności od okoliczności i decyzji pracodawcy oraz pracownika. Do najczęstszych sytuacji należą:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest uzależniony od stażu pracy w danej firmie;
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez niego, w przypadku poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych (zwolnienie dyscyplinarne);
  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron;
  • ustanie umowy o pracę z upływem czasu.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – czy można je cofnąć?

Praktyka pokazuje, że często po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, obie strony decydują się na podpisanie dokumentu, jakim jest wypowiedzenie za porozumieniem stron. Ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy dotychczasowy pracodawca zgadza się, aby po przekazaniu swoich obowiązków, pracownik odszedł wcześniej do nowej firmy, bo tam będzie mógł rozpocząć nowy projekt od samego początku. To oczywiście jedna z możliwych sytuacji, a doświadczenie uczy, że w tym zakresie warto zawsze próbować porozumieć się z szefostwem, aby osiągnąć jak najlepsze warunki podczas własnego odejścia, nie paląc jednocześnie za sobą mostów.

Co jednak gdy już po podjęciu decyzji i podpisaniu stosownych dokumentów, pracownik uzna, że wolałby pozostać w dotychczasowej firmie? Każdą z sytuacji powinno się rozpatrywać z osobna, ale prawnie nie istnieją żadne przeszkody, aby pracownik mógł kontynuować swoją przygodę z dotychczasową firmą. Zwłaszcza że formalnie, do ostatniego dnia obowiązywania umowy, wciąż jest pracownikiem danego przedsiębiorstwa.

Wady i zalety pozostania w firmie po cofnięciu wypowiedzenia

Pozostanie w firmie po cofnięciu wypowiedzenia, może wiązać się zarówno z pewnymi wadami, jak i zaletami. Cofnięcie wypowiedzenia może wprowadzić pewne niejasności co do decyzji pracownika. Może to rodzić pytania co do jego lojalności wobec firmy i stabilności zatrudnienia. Dodatkowo w zależności od sytuacji, cofnięcie wypowiedzenia może spowodować dyskomfort w relacjach z pracodawcą, zwłaszcza jeśli firma już podjęła działania związane z zakończeniem współpracy czy poszukiwaniem nowego członka zespołu.

Z drugiej jednak strony dla pracowników, którzy nie chcą lub nie są gotowi na zmianę pracy, cofnięcie wypowiedzenia może być rozwiązaniem pozwalającym uniknąć konieczności szukania nowego zatrudnienia i przystosowania się do nowego środowiska pracy. Pozostanie w miejscu pracy, może być także impulsem dla pracodawcy, który wreszcie wywiąże się z obietnic podwyżki czy awansu.

Procedura cofnięcia wypowiedzenia – krok po kroku

Cofnięcie wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony. W tym przypadku więc pracownik musi złożyć stosowne oświadczenie, które zostanie zaakceptowane przez pracodawcę. Wcześniej warto odbyć rozmowę z przełożonym lub właścicielem firmy, czy takie działanie w ogóle będzie miało sens, zwłaszcza jeśli firma rozpoczęła poszukiwania, zatrudniła nowego pracownika lub po prostu nie chce kontynuować współpracy, a złożone wypowiedzenie było jej najzwyczajniej w świecie na rękę.

Najnowsze artykuły