Deweloper ma poprawić inwestycję

“Wszystko wskazuje na to, że realizując inwestycję deweloper zniszczył system melioracyjny. Będziemy egzekwować odtworzenie funkcji melioracyjnej istniejących tam urządzeń i dokończenie inwestycji tak, by drogi nie były zalewane” – to stanowisko Ratusza w sprawie zalewanych dróg na osiedlu Róży Wiatrów w Opolu Chmielowice.  

Mieszkańcy osiedla walczą o obiecany przez dewelopera drenaż. Jak dotąd bezskutecznie. Tymczasem drogi dojazdowe do ich posesji regularnie są podtapiane.

Podnoszony przez mieszkańców problem powstawania na terenie osiedla rozlewisk w sposób oczywisty utrudnia dojazd mieszkańców do posesji. “Bezpośrednią przyczyną tych problemów była niedrożność drenów odprowadzających wodę, szczególnie w czasie intensywnych opadów i roztopów zimowo-wiosennych” – pisze w swoim oświadczeniu deweloper.

Największy problem jest wiosną, wtedy drogi są niemal kompletnie zalane. – Brak odpowiedniej infrastruktury, oświetlenia, drenażu, kanalizacji deszczowej, notorycznie zalewane ulice i ogrody zdecydowanie utrudniają życie – zwracają uwagę mieszkańcy, którzy walczą o to, by deweloper dokończył inwestycję.

– Zrobimy przegląd pozwoleń budowlanych, które zostały wydane deweloperowi. Sprawdzimy czy wykonuje inwestycje zgodnie z pozwoleniem – zaznacza Ratusz w swoim stanowisku.

 

fot. profil fb Róży Wiatrów Opole-Chmielowice

Najnowsze artykuły