Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 110 projektów

Upłynął termin składania wniosków do szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pula pieniędzy przeznaczonych na realizację pomysłów w tym roku wynosi 5,2 mln zł. Większa część (4,2 mln zł) obejmie projekty dzielnicowe. Milion złotych zostanie wydanych na inwestycje ogólnomiejskie. 

Najwięcej wniosków jeśli chodzi o dzielnice wpłynęło z Zaodrza i Starego Miasta. Mieszkańcy zgłosili po osiem projektów. Po sześć zgłoszono z osiedla Armii Krajowej i Śródmieścia. Projektów inwestycyjnych w tej grupie 110 jest 90. Pozostałych 20 to tzw. projekty nieinwestycyjne.

Wśród 90 projektów inwestycyjnych najwięcej, bo 22 odnosi się do: dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Jeśli chodzi o tereny rekreacyjne, place zabaw i małą architekturę to takich pomysłów jest 18. Jedenaście dotyczy terenów zielonych i nowych nasadzeń roślin. W zestawie projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) dziewięć dotyczy sportu w tym architektury sportowej, a cztery odnoszą się do edukacji i kultury.

Uprawnionym do złożenia projektu w Budżecie Obywatelskim Opola był każdy mieszkaniec naszego miasta, bez względu na wiek. Od osoby poniżej 18 roku życia wymagano zgody opiekuna prawnego. Wniosków nie mogły składać instytucje, ani organizacje pozarządowe.

W kolejnych etapach postępowania projekty zostaną poddane ocenie. Jako datę opublikowania projektów pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych przyjęto 25 września. Dzień później będzie można składać odwołania, a termin ich składania minie 2 października. Ostateczne rozstrzygnięcia (publikacja list projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów ostatecznie odrzuconych) zostaną przedstawione 16 i 17 października, a dzień później ruszy głosowanie mieszkańców. Potrwa ono 10 dni do 28 października. Na początku listopada zostaną podane wyniki głosowania, a projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane w 2020 roku.  

W projektach dzielnicowych na każdy z 13 rejonów została przyznana inna suma. Jeśli chodzi o kwoty graniczne to jest to od 10 tys. zł do maksymalnie kwoty dedykowanej dla każdego z rejonów.
Poniżej sumy w poszczególnych rejonach
Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 tys. zł
Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 tys. zł
Rejon III (Chabry) – 130 tys. zł
Rejon IV (osiedle Armii Krajowej) – 220 tys. zł
Rejon V (Gosławice, Malinka) – 380 tys. zł
Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 510 tys. zł
Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 tys. zł
Rejon VIII (Śródmieście) – 250 tys. zł
Rejon IX (Stare Miasto) – 150 tys. zł
Rejon X (Nadodrze) – 110 tys. zł
Rejon XI (Zaodrze) – 180 tys. zł
Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 tys. zł
Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 450 tys. zł

 

 

Najnowsze artykuły