Dobiega końca rekrutacja do szkół średnich w Opolu

Znamy wstępne wyniki rekrutacji opolskich gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych w Opolu. 11 lipca opolskie szkoły przedstawią szczegółowe listy kandydatów.

Kolejne ważne daty: do 15 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły; 16 lipca szkoły przedstawiają listy przyjętych; po 16 lipca nieprzyjęci mogą starać się o przyjęcie na wolne miejsca.

Łączna liczba miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych – 3911 miejsc (przed zmianami w liczbie miejsc, w trakcie symulacji dokonywano zmian w liczbie miejsc ze względu na preferencje uczniów).

Ostateczna liczba zakwalifikowanych do szkół (po PSP i PG) – 3821 osób.

Liczba kandydatów nieprzydzielonych do szkół – 236 osób (w całym systemie).

Liczba wolnych miejsc w szkołach w Opolu – 257.

Liczba zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących – 1811 kandydatów.

Liczba wolnych miejsc w liceach – 113.

Liczba zakwalifikowanych do techników – 1474 kandydatów.

Liczba wolnych miejsc w technikach – 31.

Liczba zakwalifikowanych do szkół branżowych – 537 kandydatów.

Liczba wolnych miejsc w szkołach branżowych – 113.

Najnowsze artykuły