Jak prawidłowo korzystać z hulajnóg elektrycznych i UTO? Zobacz

Oczywiście jak robić to w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Wszak wciąż zdarzają się użytkownicy takich pojazdów, którzy zapominają o obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

 

Minęło już kilka miesięcy odkąd weszły w życie nowe przepisy regulujące poruszanie się hulajnogami eklektycznymi, urządzeniami transportu osobistego, jak też urządzeniami wspomagającymi ruch.

Niestety, policjanci praktycznie każdego dnia spotykają się z wykroczeniami popełnianymi przez kierujących wspominanymi pojazdami oraz słabą znajomością obowiązujących od kilku miesięcy przepisów.

W celu ograniczenia popełnianych wykroczeń, a tym samym zdarzeń drogowych, poniżej przypominamy o najważniejszych obowiązujących zasadach.

Zacznijmy od tego, że hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA: UPRAWNIENIA

– od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T
– od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień

– dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA: OBOWIĄZKI

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

– korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

– korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h

– sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

–  zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych)

– w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; zachowanie szczególnej ostrożności; ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA: ZAKAZY

Przepisy zabraniają:

– kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

– przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów

– ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów

– czepiania się pojazdów;

– jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

– ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA: PARKOWANIE

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

 

UTO (Urządzenie Transportu Osobistego): korzystanie z drogi

Kierujący urządzeniem UTO nie może korzystać z jezdni. Jest obowiązany korzystać z: drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów może korzystać z chodnika. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący UTO musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

UTO: OBOWIĄZKI

Osoba poruszająca się na UTO jest obowiązana:

– zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

– jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

– sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

– zachować bezpieczny odstępu – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych).

 

UTO: ZAKAZY

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

– kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,

– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

– czepiania się pojazdów;

– ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

 

UTO: PARKOWANIE

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.