Drugi najniższy poziom bezrobocia w Europie

Jak wynika z raportu Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu 3%. Niższe bezrobocie zanotowano tylko w Czechach. Polska ma dwa razy niższe bezrobocie, aniżeli średnia Unii Europejskiej.

Eurostat potwierdził w swoich danych, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Już od czterech miesięcy bezrobocie w Polsce, liczone według tej metodologii, jest szacowane na tym samym, trzyprocentowym poziomie – przyznała minister Marlena Maląg.

Najniższe bezrobocie jest w Czechach, gdzie wynosi dokładnie 2,4%. Kolejne miejsca zajmują Polska i Niemcy – po 3%. Najwyższe bezrobocie w Unii Europejskiej panuje w Hiszpanii (13,3%), Grecji (12,7%) oraz we Włoszech (8,4%). Średnia UE wynosi 6,2% – poniżej niej jest tylko pięć krajów. 

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce w kwietniu wyniosła 526 tysięcy – to o 97 tysięcy mniej, aniżeli przed rokiem.