Duża inwestycja w Parku Przemysłowym “Metalchem”

Do połowy października przyszłego roku potrwa przebudowa sieci dróg w tym Parku Przemysłowym. Ma ona pomóc w rozwoju wielu firm i przedsiębiorstw znajdujących się w jego obszarze.

Istniejąca sieć została zbudowana ponad 30 lat temu. Były to drogi dość wąskie i po takim czasie znajdowały się one w złym stanie technicznym. W Parku znajdującym się na południowym krańcu Opola działa wiele firm dających pracę mieszkańcom miasta i regionu, a także płacących podatki do kasy miasta. Żeby zadbać o dogodne warunki dla ich rozwoju (duża część z nich to firmy produkcyjne czy też transportowe), ale także ułatwić dojazd ich pracownikom zdecydowano się na modernizację sieci dróg.

Obejmuje ona przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką biegnącą przez dzielnicę Grotowice; przebudowę i budowę dróg o łącznej długości 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo- rowerowymi; budowę miejsc parkingowych; przebudowę placu manewrowo-postojowego; budowę placów do zawracania, przystanków autobusowych i pętli autobusowej; rozbiórkę istniejącego wiaduktu; poprawę stanu oświetlenia ulicznego; przebudowę przejazdów kolejowych, kanalizacji deszczowej, odcinka sieci wodociągowej i gazowej.

Całość prac kosztować będzie 35 mln zł, co pokazuje, że jest to poważna inwestycja. Udało się pozyskać duże dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Wynosi ono 19 mln zł. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczonych zostanie zatem 16 mln zł.

W pierwszy dzień sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą prac, a będzie nią spółka Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla. Umowa zakłada, że potrwają one do połowy października 2020 roku.

Na zdjęciu umowę na wykonanie przebudowy sieci dróg w Parku Przemysłowym “Metalchem” podpisują: członek zarządu Technical Solution Arkadiusz Pęcherczyk oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

 

 

Najnowsze artykuły