Dwie rodziny z Kazachstanu przyjadą do Opola

Rada Miasta przyjęła wniosek o imienne zaproszenie dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Opola w ramach repatriacji.

Opole stanie się w ciągu kilku miesięcy domem dla kolejnych dwóch rodzin, które wcześniej zgłosiły się do władz z prośbą o zaproszenie i możliwość osiedlenia się w stolicy naszego regionu. Opolscy radni podczas ostatniej sesji rady miasta w 2019 roku jednogłośnie zagłosowali za ich przyjęciem.

Obie rodziny obecnie mieszkają w Kazachstanie i są kolejnym pokoleniem Polaków, którzy w latach 30. poprzedniego wieku zostali tam wywiezieni. Pierwsza czteroosobowa rodzina to Roman i Lyudmila Koval oraz ich dzieci Anna i Stanislav. Druga to małżeństwo Eduard Vincho i Yelena Zaitseva wraz z synem Konstantinem.

Powracające rodzinny przed przyjazdem musiały spełnić szereg określonych warunków, m.in. udowodnić swoje polskie pochodzenie. Po przyjeździe do Opola mogą liczyć na pomoc miasta i jego instytucji. Przy wsparciu wojewody zostaną przygotowane dla nich mieszkania. Poza tym repatriantowi i jego rodzinie udzielona zostanie pomoc ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz w razie potrzeby aktywizację zawodową, która finansowana jest w formie dotacji celowej.

Gmina Opole od lat wspiera proces repatriacji, poprzez zapraszanie polskich rodzin do osiedlenia się w mieście Opolu. W ostatnich latach z pomocy Opola skorzystało kilkadziesiąt osób, a w minionym roku osiedliły się w mieście dwie rodziny.

W sumie przez 20 lat na Opolszczyznę przyjechało już ponad 300 repatriantów. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Kazachstanu.

Najnowsze artykuły