„Działają na rzecz porozumienia narodów” – trwa nabór zgłoszeń do Mostów Dialogu

Nagroda promuje wielokulturowość na Śląsku Opolskim i wyróżnia tych, którzy działają na rzecz polepszenia stosunków sąsiedzkich między Polakami a Niemcami. Mosty Dialogu są wręczane co trzy lata od 2010 roku. Organizatorem plebiscytu są Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Samorząd Województwa Opolskiego.

– Zależy nam, aby wyróżnić te osoby, które są zaangażowane w środowiskach lokalnych – mówi Lucjan Dzumla, dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Są to postaci, czy też podmioty może mniej znane w szerszym gronie, ale warto je pokazywać, bo robią bardzo dużo dla regionu i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Stąd idea plebiscytu, aby zgłaszający pokazali nam osoby, które będziemy je mogli wyróżnić.

Formuła konkursu jest otwarta – kandydatów do nagrody może zgłosić praktycznie każdy. Zgłoszenia można nadsyłać w trzech kategoriach – Ludzie, Organizacje Pozarządowe oraz Instytucje. Do tej pory Mosty Dialogu trafiły m.in. do muzykologa i dyrygenta Huberta Prochoty, Caritas Diecezji Opolskiej, czy też Fundacji Rozwoju Śląska.

W tym roku wręczone zostaną także Złote Mosty Dialogu przyznawane za wybitne zasługi na rzecz wzbudzania tolerancji dla inności. Do tej pory wyróżniono m.in. arcybiskupa Alfonsa Nossola, Tadeusza Mazowieckiego, kanclerza Helmuta Kohla, czy też prof. Doroty Simonides.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: haus.pl

 

Najnowsze artykuły