Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ludności

Gdy w starożytnym Egipcie budowano Piramidę Cheopsa populacja świata wynosiła około 5 milionów ludzi. Do narodzin Chrystusa wzrosła do 250 milionów, a tylko w XX wieku liczba mieszkańców na Ziemi wzrosła z 1,6 miliarda do 6 miliardów. Dziś na świecie żyje ponad 8 miliardów ludzi.

Światowy Dzień Ludności (World Population Day) obchodzony jest od 1989 roku 11 lipca w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów, czyli momentu w historii, kiedy liczba ludności na świecie osiągnęła pięć miliardów. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako wydarzenie mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy ludności i jej przyszłość.

Jest to okazja do świętowania naszej różnorodności, uznania wspólnego człowieczeństwa i podziwiania postępów w we wszystkich dziedzinach życia. Ma również zwrócić uwagę opinii publicznej na pilną potrzebę znalezienia rozwiązań problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście dostępu do dóbr naturalnych i zmian klimatycznych.

– Obchody Dnia przypominają o naszej wspólnej odpowiedzialności za troskę o naszą planetę i stanowią chwilę refleksji nad naszymi wzajemnymi zobowiązaniami, z których  wciąż się nie wywiązujemy – napisał Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. – Światowy Dzień Ludności 2024 to moment, aby zapytać, kto i dlaczego wciąż pozostaje niezauważony w światowym systemie dystrybucji dóbr. Jest to również moment dla nas wszystkich, aby zobowiązać się do podjęcia większych wysiłków w celu zapewnienia widoczności w globalnym systemie każdego, tak by mógł on mógł korzystać ze swoich praw człowieka i w pełni wykorzystać swój potencjał dla świata.

Światowy Dzień Ludności to dobry moment, aby przeanalizować dane dotyczące globalnej populacji, które organizacje i instytucje na całym świecie gromadziły, analizowały i udostępniały dla dokładnego odzwierciedlenia różnorodność i kondycji społeczeństw globu. ONZ w swojej rezolucji zwraca szczególną uwagę na  zrównoważony rozwój, równość i solidarność jako fundamenty do poprawy kondycji ludzkości i budowania przyjaznego świata dla wszystkich. Działania podjęte dzisiaj mają bezpośredni wpływ na jutro nas wszystkich oraz na przyszłe pokolenia.

 

Najnowsze artykuły