ECO inwestuje kolejne miliony w ekologię

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację zadań modernizacyjnych, które przyczynią się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak również do poprawy jakości powietrza. Razem w ekologicznej puli firma ma już 170 milionów złotych, które przeznaczyła lub niebawem przeznaczy na unowocześnienie źródeł i infrastruktury ciepłowniczej w całej Grupie Kapitałowej.

Najnowszym sukcesem ECO jest pozyskanie 40% dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Projekt składa się z 2 zadań, które będą realizowane w w rejonie ulic: Głogowskiej – Ozimskiej oraz Wróblewskiego. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł, a dofinansowanie przekracza 700 tys. zł. Z początkiem sierpnia nastąpi podpisane umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmuje dwa zadania różnego typu. Pierwszy z nich zakłada przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Głogowskiej rozpoczynającej się od ul. Ozimskiej w Opolu. Drugie zadanie związane jest z likwidacją węzła grupowego i ze zmianą sposobu dotychczasowego zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego w Opolu.

Nasi inżynierowie planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej, która obecnie doprowadza ciepło do budynków za pośrednictwem węzła grupowego, przyłączem wysokich parametrów – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO – Zostanie ono wybudowane z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania.

Największą korzyścią z tych modernizacji jest efekt ekologiczny, który mieszkańcy Opola odczują już w 2022 roku, kiedy realizacja inwestycji się zakończy.

Na terenie samego tylko Opola, do końca 2022 roku, ECO zrealizuje łącznie 57 tego typu zadań, k4tóre mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców miasta oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku.

Najnowsze artykuły