ECO uruchamia specjalny numer dla mieszkańców Czarnowąsów i Dobrzenia Wielkiego

Będą mogli skorzystać z niego mieszkańcy przebywający poza granicami kraju, którzy będą chcieli otrzymywać ciepło z ECO. Spółka już przyjmuje wnioski na dostawy ciepła od mieszkańców Czarnowąsów i części Dobrzenia Wielkiego, którzy do tej pory ogrzewali swoje domy ciepłem z elektrowni.

Mieszkańcy dzielnicy Czarnowąsy i Gminy Dobrzeń Wielki, którzy do tej pory korzystali z ciepła systemowego i chcą z niego korzystać od 1 stycznia 2023r. muszą zawrzeć umowy sprzedaży ciepła z Energetyką Cieplną Opolszczyzny.

Żeby ECO mogło ogrzewać mieszkańców Czarnowąsów i Dobrzenia Wielkiego muszą złożyć odpowiednie wnioski.  Bez tego nie będzie można przygotować pełnej dokumentacji, na podstawie której przygotowana zostanie umowa sprzedaży ciepła. Bez dopełnienia tej formalności ciepło od 1 stycznia 2023 roku nie będzie dostarczane.

Do przygotowania umowy potrzebne są:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • wypełniony wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub wypełnione oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości,

Druki będą dostępne również w Biurze Obsługi Klienta ECO SA (BOK) przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00. Można je również pobrać ze strony internetowej spółki ECO. Żeby ułatwić mieszkańcom składanie dokumentów, ECO uruchomiło dwa dodatkowe punkty przyjmowania wniosków o zawarcie umów kompleksowych sprzedaży ciepła. Punkty będą zlokalizowane w Opolu – Czarnowąsach przy ul. Wolności 91 oraz w Dobrzeniu Wielkim (GOK) przy ul. Namysłowskiej  20. Wnioski przyjmowane będą w godzinach od 12:00 do 18:00 w dniach roboczych do 22 grudnia 2022r.

Natomiast mieszkańcy Opola-Czarnowąsów i Dobrzenia Wlk., którzy obecnie przebywają poza granicami kraju, mogą telefonicznie (+48 77 54 10 206) uzgodnić formę dostarczenia stosownych dokumentów.  Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej ecosa.pl.

Najnowsze artykuły