ECO zapewni ciepło w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim

Spółka ECO rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dostawy ciepła. Mogą je składać mieszkańcy Czarnowąsów i części Dobrzenia Wielkiego, którzy do tej pory ogrzewali swoje domy ciepłem z elektrowni.

Mieszkańcy dzielnicy Czarnowąsy i Gminy Dobrzeń Wielki, którzy do tej pory korzystali z ciepła systemowego i chcą z niego korzystać od 1 stycznia 2023r. muszą zawrzeć umowy sprzedaży ciepła z Energetyką Cieplną Opolszczyzny.

Żeby ECO mogło ogrzewać mieszkańców Czarnowąsów i Dobrzenia Wielkiego muszą złożyć odpowiednie wnioski.  Bez tego nie będzie można przygotować pełnej dokumentacji, na podstawie której przygotowana zostanie umowa sprzedaży ciepła. Bez dopełnienia tej formalności ciepło od 1 stycznia 2023 roku nie będzie dostarczane.

Do przygotowania umowy potrzebne są:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • wypełniony wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub wypełnione oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości,

Druki będą dostępne również w Biurze Obsługi Klienta ECO SA (BOK) przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00. Można je również pobrać ze strony internetowej spółki ECO. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów:

77 54-10-200

77 54-10-201

77 54-10-203

77 54-10-204

77 54-10-205

 77 54-10-206

Najnowsze artykuły