Głos mają ryby. Ekopiknik w Muzeum Wsi Opolskiej

Na niedzielę 12 września w Muzeum Wsi Opolskiej zaplanowano imprezę plenerową „Głos mają ryby. Ekopiknik w Muzeum Wsi Opolskiej”. Początek o godz. 10.

W programie występy muzyczne zespołów folkowych Zakuka, Flama, FolkfoR i NIVEL. Podczas pikniku będzie można również spróbować lokalnych potraw oraz obejrzeć pokazy kulinarne.  Zaplanowane są również prelekcje i warsztaty ekologiczne, a także kiermasz produktów ekologicznych. Piknik zakończy się spektaklem teatralnym „Sztuczna sieć” w wykonaniu Teatru Ekostudio, który będzie można oglądać od godziny 17.

Projekt jest realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej wraz z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” i ma na celu stworzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającą promować wiedzę na temat bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych. W związku z czym ma zostać utworzona nowoczesna infrastruktura edukacyjna, która ma przekładać się na jakość usług edukacyjnych.

Ekopiknik w Muzeum jest tylko częścią realizowanego projektu, który zakłada również rekonstrukcję obiektu „zagrody rybackiej” znajdującej się na terenie Muzeum, urządzenie ekspozycji stałej dotyczącej rybołówstwa oraz ekspozycji obejmującej temat ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne. Projekt zakłada również remont i rozbudowę systemu wodnego oraz stawów w bierkowickim skansenie.

W ramach projektu planuje się postawienie akwarium przedstawiające biotop rzeki, które będzie miało na celu pomoc dydaktyczną w uświadamianiu oglądających o ochronie środowiska. Akwarium ma być wzbogacone o efekty świetlne i multimedialne. Aby szerzyć postawy proekologiczne w ramach zadania  przewidziano organizowanie imprez plenerowych, zajęć edukacyjnych, warsztatów kulinarnych oraz konkursu fotograficznego.