I ty możesz poczuć smak studiowania

Po sukcesie inicjatywy dla dzieci, właśnie rozpoczęła się 12 edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej, władze naszej uczelni zdecydowały się “wyjść” do młodzieży.

Młodzieżowa Politechnika Opolska to nowy projekt realizowany przez Politechnikę Opolską. Po sukcesie jedenastu edycji dla najmłodszych i w odpowiedzi na liczne zapytania władze uczelni postanowiły zorganizować zajęcia dla starszej młodzieży. Z jednej strony dzieci będą kontynuowały swoją przygodę, a do projektu dołączyć mogą ich starsi koledzy i koleżanki.

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 14 – 17 lat, a przyjętych zostanie 180 osób podzielonych na sześć grup. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja uczelni, zapoznania z pełną ofertą i kierunkami kształcenia oraz z pracownikami naukowo – dydaktycznymi. Tym samym ma zachęcać do podjęcia studiów na PO.

Najważniejsze będzie jednak przekazanie wiedzy oraz jej poszerzenie i uatrakcyjnianie w zakresie technicznym, ekonomicznym i humanistycznym. Uczestnicy wykładów będą mieli możliwość poznania sposobów działania, efektów badań naukowych oraz korzyści z nich płynących, a także możliwości ich szerokiego wykorzystania w życiu. Młodzież pozna warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka.

Zaplanowanych jest sześć  spotkań po 120 minut, raz w miesiącu, w sobotę. Podczas każdego spotkania, każda grupa trafi na jeden Wydział Politechniki Opolskiej. Spotkania będą mieć formę aktywną, np.: zwiedzanie Wydziału połączonego z warsztatami, praca w salach ćwiczeniowych. Prezentacja najciekawszych laboratoriów i miejsc. Praktyczne, a nie teoretyczne poznanie Wydziału. Możliwe jest zorganizowanie spotkania zgodnie z preferencjami grupy.

Rekrutacja do Młodzieżowej Politechniki Opolskiej będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: mpo@po.edu.pl. Koszt udziału to 150 zł. Spotkanie organizacyjne planowane jest na 7 grudnia 2019 roku.

Fot. Politechnika Opolska

Najnowsze artykuły