Inicjatywa lokalna da miastu coś nowego

Rozstrzygnięto wnioski w ramach programu “Inicjatywa Lokalna na 2020 rok”. Realizowanych będzie 10 projektów, a ich łączny koszt to około 95 tys zł.

Mieszkańcy miasta w ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej złożyli 25 wniosków na realizację zadań publicznych w takich obszarach jak m.in: działalność charytatywna; edukacja, oświata, wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki czy też ochrona przyrody (w tym zieleni miejskiej). Wszystkie zgłoszone projekty zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały urzędu miasta lub jednostki miejskie. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków przyznano wsparcie na realizację 10 projektów.

Poniżej lista wybranych projektów
– “Zielone Szczepanowice” (10 tys. zł)
– “Bezpieczny Senior na drodze” (10 tys. zł)
– Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym (10 tys. zł)
– “Wiek to tylko cyfra” (10 tys. zł)
– „Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatach, krzewach i drzewie” (10 tys. zł)
– Strefa aktywności społecznej (10 tys. zł)
– Wyposażenie kuchni Klubu Seniora „Chaberek” (10 tys. zł)
– Zestaw zabawowy na placu szkoły podstawowej nr 20 (9 794,50 zł)
– Rewitalizacja podwórza przy ul. Plebiscytowej 103,105,107, 1 Maja 42,44,46, Kraszewskiego 1,3,5,7 (9 962,29 zł)
– Parkrun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego (5600 zł)

Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy lub finansowy. Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

Na zdjęciu start do biegu “Parkrun”, który w każdą sobotę rano odbywa się na Wyspie Bolko. W ramach inicjatywy lokalnej trasa tego biegu zostanie na stałe oznakowana.

Najnowsze artykuły