Wybory. Ostatnia szansa, aby zagłosować przez pełnomocnika

Tylko do dzisiaj można złożyć wniosek o głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach na prezydenta RP 12 lipca.

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Do tego potrzebne jest wcześniejsze sporządzenie tzw. aktu pełnomocnictwa, który uprawnia do głosowania za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (www.bip.um.opole.pl/?id=45452) do Prezydenta Miasta Opola w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Spraw Obywatelskich Plac Wolności 7-8 najpóźniej do dzisiaj – piątku 3 lipca.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby, która ma być pełnomocnikiem, kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kopię zaświadczenia o prawie do głosowania pełnomocnika (jeśli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa).

Pełnomocnictwo można wycofać najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, składając w urzędzie gminy oświadczenie, albo w dniu głosowania dostarczając oświadczenie obwodowej komisji wyborczej zanim pełnomocnik odda głos.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego nie mogą głosować przez pełnomocnika.

Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Najnowsze artykuły