Jak zmienić los wyrzuconych przedmiotów?

Delegacja z Opola bierze udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu URBACT III UrbRec Centra Zasobów Miejskich w holenderskiej Hadze. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele dziewięciu miast europejskich.

Omawiane są na nim przede wszystkim zagadnienia z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i recyklingu. Przedstawiciele miast szukają wspólnie najlepszych rozwiązań, by zminimalizować wytwarzanie odpadów oraz znaleźć sposoby skierowania potencjalnych odpadów do ponownego użytku.

Ciekawym pomysłem zaprezentowanym w Hadze i skutecznie rozwijanym w innych miastach są choćby tzw. Reużytkownie. To punkty wymiany różnych rzeczy, które jeden człowiek uznaje za śmieci, a dla innego mogą stanowić wartość dodaną.

Niewykluczone, że takie punkty pojawią się w Opolu. Będzie w nich można zostawić i odebrać rzeczy użyteczne, które nadają się do dalszego wykorzystania i nie muszą trafić na śmietnik.

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu przemian społecznych. Pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Opole aktywnie uczestniczy w projekcie, którego celem jest maksymalne ograniczanie wytwarzania i składowania odpadów. We wrześniu w naszym Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach projektu URBACT III UrbRec Centra Zasobów Miejskich.

Spotkanie prowadzone było przez Aldo Vargasa-Tetmajera, koordynatora Krajowego Punktu URBACT oraz Iwonę Kowalczuk  – naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi opolskiego Urzędu Miasta.

 

Najnowsze artykuły