Jarosław Mamala: – PNT to opolska dolina krzemowa

Do Parku Naukowo-Technologicznego przylgnęła wyjątkowa łatka – to dolina krzemowa naszego regionu.

To właśnie tutaj, w jedynym mieście w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, swój oddział otworzył Instytut Fraunhofera, największa w świecie instytucja naukowo-badawcza o charakterze wdrożeniowym. Bezskutecznie zabiegały o nią m.in. Wrocław i Katowice. W tym magicznym technologicznie miejscu od samego początku odnajdujemy profesora Jarosława Mamalę, od prawie 30 lat związanego z naszym miastem.

– Można powiedzieć, że przy budowaniu i kreowaniu Parku Naukowo-Technologicznego jestem od podstaw. Pracuję tutaj od 2012 roku. Opracowywałem autorską strategię i wizję jego funkcjonowania – wspomina profesor Jarosław Mamala.

Strategię nazwano „M.I.N.D., czyli rozum. W skrócie można ją streścić – „od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek”. Od tamtego czasu nie minęła nawet dekada, a miejsce zmieniło się nie do poznania. Przestrzenna pustynia zyskała pięć nowoczesnych obiektów. Inkubator Przedsiębiorczości, budyni – Laboratoryjno-Doświadczalny, Wysokich Technologii IT i Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych. Stanął też budynek Wdrożeniowo-Biurowy.

„Koncyliacyjny, zaangażowany a nader wszystko skuteczny profesjonalista”.

Takimi przymiotnikami najczęściej oceniany jest profesor, który zanim wkroczył do PNT doskonalił się w firmach sektora motoryzacyjnego. Jest autorem i współautorem kilku monografii, książek i patentów. Znaczną część prac naukowych opublikował za granicą, m.in w USA, Chinach, Indiach i Szwajcarii. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych. Otrzymywał wyróżnienia naukowe, m.in.: nagrodę Urzędu Patentowego RP oraz medale na wystawach wynalazczości w Brukseli, Genewie i Norymberdze.

Park stworzył wspaniałe warunki dla opolskich przedsiębiorców. Jest nowoczesną platformą współpracy środowisk biznesowych i naukowych. Wykreował nowe miejsca pracy dla młodych ludzi wykształconych na opolskich uczelniach. Coraz więcej zostaje ich zatem w Opolu, a w dzisiejszych czasach próżno o lepsze informacje dla miasta mającego duże ambicje.

Dzięki utworzeniu Parku innowacyjne opolskie firmy uzyskały dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu.

– Nie mam wątpliwości, że Park Naukowo-Technologiczny odmienił Opole i całą Opolszczyznę. Z regionu o jednym z najniższych w kraju poziomów innowacji trafiliśmy do pierwszej szóstki większości polskich rankingów. Gdzie zabrniemy? Najważniejsze to nie stawiać sobie granic. Nowoczesne technologie tego nie lubią – puentuje Jarosław Mamala.

***

Park Naukowo-Technologiczny powstał 8 listopada 2012 roku. Bliskość centrum, obwodnicy północnej i autostrady A4 tworzy strategiczną lokalizację. W sąsiedztwie znajdują się Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, największe w regionie centrum handlowe Karolinka oraz duże firmy, m.in. IAC, GSS, Skamol, Hongbo, ifm ecolink, Pasta Food, PZ Stelmach, Art Odlew, UFI Filters). W bezpośrednim sąsiedztwie powstanie  nowy stadion piłkarski.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły