Jest gorąco! Sprawdź, gdzie można się kąpać

W 2020 roku na terenie województwa opolskiego zorganizowano 12 kąpielisk. W Opolu na Bolko i Malina. Przypominamy, że w stolicy Opolszczyzny działa też basen letni na Placu Róż.

Zgłoszone akweny przeszły weryfikację przez Sanepid pod kątem jakości wody i zostały dopuszczone do kąpieli. Jest ich w sumie 12. Dodatkowo miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli obejmowane będą nadzorem sanitarnym sukcesywnie w trakcie trwania całego sezonu – zgodnie z wpływającymi wnioskami organizatorów.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą być uchwalane przez Rady Gmin na okres do 30 dni. Na przykład w celu zorganizowania zawodów, obozu, czy prowadzenia agroturystyki. Dotyczą sytuacji, której nie dało się przewidzieć wcześniej, więc nie mogły podlegać długotrwałej procedurze związanej z tworzeniem kąpielisk.

W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach będą wydawane stosowne komunikaty. Aktualne informacje o kąpieliskach można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub bezpośrednio u organizatorów kąpielisk. Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk w kraju znajdują się także na stronie www.sk.gis.gov.pl/.

Jednocześnie Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podczas korzystania z kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2, rekomenduje stosowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas zakwitu sinic na kąpielisku. Nie należy wówczas korzystać z kąpieli, ponieważ może to spowodować ujemne skutki zdrowotne, np. wysypki, alergie oraz w przypadku połknięcia wody objawy zatrucia pokarmowego.

WYKAZ KĄPIELISK DOPUSZCZONYCH DO KĄPIELI:

„Bolko” w Opolu
„Malina” w Opolu
Kąpielisko w Lewinie Brzeskim
Kąpielisko położone na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Pietrowicach
„Centralne” w Dębowej, gm. Reńska Wieś
„Stodoła” w Dębowej, gm. Reńska Wieś
Zalew w Kluczborku
Kąpielisko Jeziora Nyskiego na terenie Ośrodka Rekreacji w Skorochowie
„Przystań wodna” w Nowych Siołkowicach
Jezioro Średnie w Turawie
„Balaton” w Dobrzeniu Wielkim
„Zielona Zatoka” w Łączniku

Najnowsze artykuły