Jest nowy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zbigniew Bomersbach został nowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. Nowy nominat od 2015 roku pełnił funkcję architekta miejskiego, a wcześniej przez 10 lat pełnił tę funkcję w Byczynie, sprawując pieczę nad utrzymaniem historycznej substancji  miasta.

Funkcja, która właśnie objąłem jest służbą, więc służy nie tylko ochronie zabytków, ale również obywatelowi. I wspiera wszystkich, którzy chcą dbać o zabytki – podkreśla Zbigniew Bomersbach. – Będę się starał maksymalnie usprawnić prace naszego organu i skupić wokół siebie kompetentny zespół, który to ułatwi i umożliwi. Musimy działać fachowo, elastycznie i adekwatnie do czasów, w których przychodzi nam funkcjonować, w których są środki na utrzymanie zabytków i trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Zabytek nie jest obiektem wydzielonym z przestrzeni, jest elementem pewnego kulturowego krajobrazu i tak chcemy go postrzegać w naszej pracy. Będę też na to zwracał uwagę jako architekt i urbanista. Jestem osobą dialogu, więc we wszystkich kwestiach będę chciał rozmawiać i starał się dochodzić do wspólnych konkluzji.

Inżynier Bomersbach był jednym z inicjatorów powstania uchwały krajobrazowej Opola, która poprawiła i uporządkowała wygląd miasta. Jest autorem lub współautorem wielu architektonicznych opracowań dotyczących renowacji zabytków w regionie: m.in. zamku w Głogówku, zamku w Mosznej, Kościoła Minorytów w Brzegu, wielu zabytkowych obiektów w Opolu, w Białej i wielu innych. Ma też wieloletnie doświadczenie administracyjne.

Nominację otrzymał po odwołaniu z tej funkcji, po protestach środowisk społecznych, Moniki Ożóg.

fot. Urząd Wojewódzki w Opolu

Najnowsze artykuły