Pomysł na pozyskanie dużych pieniędzy na inwestycje w Opolu

Władze naszego miasta chcą sprzedać część udziałów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja, które odpowiada za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Uzyskane pieniądze posłużyłyby na przeprowadzenie inwestycji albo jako wkład własny miasta do projektów, na które można starać się o finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Do miasta należy 88 procent udziałów w firmie. Sporządzona jej wycena wykazała, że jest ona warta około 300 mln zł. Sprzedaż 37 procent udziałów pozwoliłaby uzyskać około 80 mln zł. Te zaś mogłyby zostać przeznaczone m.in. na budowę centrum nauki, stadionu piłkarskiego czy aquaparku. Taką drogę pozyskiwania pieniędzy przechodziła już Gdynia.

W umowie z inwestorem ma się znaleźć taki zapis, że będzie on zobowiązany sukcesywnie zbywać Opolu pozyskane udziały i nie będzie mógł odmówić odsprzedaży. Proces odzyskiwania udziałów w spółce przez Opole ma potrwać 20 lat. Miasto będzie odzyskiwać udziały w firmie z pieniędzy pochodzących z zysków WiK-u lub z dywidendy z działalności spółki.

Do kosztów jakie trzeba będzie ponieść zaliczana będzie 2% marża instytucji finansowej – inwestora, który kupi udziały, a także WIBOR (wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym).

Zamiar sprzedaży części akcji nie spowoduje utraty kontroli przez miasto nad spółką. Nadal zachowanych ma być 51 procent udziałów. Nie wpłynie też na wysokość opłat dla mieszkańców za wodę i ścieki. Zamiar sprzedaży akcji zostanie przedstawiony radzie miasta na kwietniowej sesji. Jeśli radni zgodzą się na taki ruch, to rozpocznie się procedura sprzedaży akcji. Powstanie grupa, która negocjować będzie oferty od instytucji finansowych.

Najnowsze artykuły