Jest zgoda na utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej

Rząd wyraził zgodę na zbycie udziałów w spółkach, co umożliwi powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. W nowym holdingu będą mogły się znaleźć nowe podmioty – także zagraniczne. 

Głównym celem Krajowej Grupy Spożywczej jest budowa kompleksowego łańcucha dostaw w ramach strategii „od pola do stołu” oraz zapewnienie kompleksowej obsługi rolnika-plantatora. Powiązania między spółkami w Krajowej Grupie Spożywczej pozwolą zapewnić kontrolę nad każdym etapem produkcji w segmentach cukru, skrobi, zbożowo-młynarskich i przetwórstwa spożywczego. Dzięki podjętym działaniom spółki będą mogły zrezygnować z usług pośredników, a uzyskane zyski trafią do Krajowej Grupy Spożywczej.

Stworzenie Krajowej Grupy Spożywczej ma zapewnić dostawy rezerw strategicznych żywności oraz przyczyni się do stabilizacji sytuacji na rynku produktów rolnych. – Dziś mówimy o konsolidacji sektora spożywczego, niezwykle ważnego dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Chcemy, aby polska gospodarka była silna i aby mogła mierzyć się z wyzwaniami, które niesie za sobą ten trudny czas – mówi Jacek Sasin. 

Wicepremier podkreśla również, że choć część ekspertów przestrzega, że konflikt w Ukrainie może spowodować wzrost ubóstwa żywnościowego, Polsce nie grozi taki kataklizm. – Jesteśmy w pełni bezpieczni. Polska jest całkowicie samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju nie jest zagrożone. Musimy jednak podejmować kolejne działania, które to bezpieczeństwo wzmocnią. Dlatego finalizacja procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dodał. 

Polska zajmuje siódme miejsce wśród największych eksporterów artykułów rolno-spożywczych w całej Unii Europejskiej. Równocześnie jest także na trzecim miejscu spośród państw UE, które mają najwyższy, dodatni bilans handlowy.