Joanna Filipczyk kandydatką na dyrektora GSW

Joanna Filipczyk została wskazana przez komisję konkursową jako kandydatka na funkcję dyrektora GSW w Opolu. Swój akces w konkursie złożyło sześć osób. Dwie nie spełniły jednak wymogów formalnych.

25 sierpnia komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Opola, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Galerii Sztuki Współczesnej i środowiska artystycznego, przeprowadziła rozmowy z czterema kandydatami. W ich wyniku podjęto uchwałę o wskazaniu Joanny Filipczak jako kandydatki na stanowisko dyrektora GSW.

Filipczyk ukończyła magisterskie studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku historia sztuki. Następnie podjęła studia podyplomowe na kierunku menedżera kultury w Katowicach. Jest doktorem Uniwersytetu Wrocławskiego nauk humanistycznych w sztuce.

Od 1994 pracuje w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, od 1995 roku kierowniczka Działu Sztuki tego muzeum, obecnie na stanowisku kustosza dyplomowanego. Jest autorką aktualnych wystaw stałych Muzeum Śląska Opolskiego z zakresu sztuki prezentujących malarstwo polskie, ceramikę górnośląską oraz malarstwo Jana Cybisa.

Od 1999 roku kształtuje także działalność wystawienniczą Galerii Muzeum Śląska Opolskiego. Jest pomysłodawczynią i autorką prezentowanych tam ekspozycji, zebranych w cyklach: Laureaci nagrody im. Cybisa, W kręgu Cybisa oraz Sztuka polska XX wieku.

Zainteresowania badawcze skupia na polskiej sztuce powojennej, ze szczególnym uwzględnieniem opolskiego środowiska artystycznego. W 2015 roku wydała książkę poświęconą temu środowisku Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne 1945-1983. 

Dotychczasowa dyrektor Anna Potocka zarządzała Galerią Sztuki Współczesnej ponad 26 lat. Zdecydowała się nie startował w konkursie na dyrektora galerii, odchodząc tym samym na emeryturę.

Najnowsze artykuły